Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia 2014

Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia 2014 merupakan kajian kelima dalam siri Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang dilaksanakan oleh LPPKN setiap 10 tahun" /> Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia 2014

Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia 2014 merupakan kajian kelima dalam siri Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang dilaksanakan oleh LPPKN setiap 10 tahun" />

Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia Kelima (KPKM-5) 2014


Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia 2014 merupakan kajian kelima dalam siri Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang dilaksanakan oleh LPPKN setiap 10 tahun sejak tahun Siri kelima kajian ini dibiayai oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di bawah peruntukan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10). Sebagai peneraju utama kajian ini, LPPKN telah mendapat kerjasama dan sokongan yang baik daripada pelbagai agensi di peringkat persekutuan, negeri dan badan bukan kerajaan

Read More

You must log in to read the rest of this article. Please log in or click REGISTER to subscribe as a user.

leave a reply