Kajian Kesan Pendatang Asing Ke Atas Penduduk Tempatan

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara" /> Kajian Kesan Pendatang Asing Ke Atas Penduduk Tempatan

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara" />

Kajian Kesan Pendatang Asing Ke Atas Penduduk Tempatan

Kependudukan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. Perubahan demografi akan memberi kesan kepada negara menepati halatuju yang dirancang. Migrasi adalah salah satu daripada tiga komponen penting perubahan demografi penduduk selain daripada fertiliti dan mortaliti. Isu migrasi telah mula mendapat perhatian sejak dekad lapan puluhan lagi. Melalui Kajian Pelan Strategik Kependudukan yang telah dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara pada tahun lgg2 mendapati bahawa imigrasi antarabangsa telah menyumbangkan sebanyak 0.4 mata peratus kepada kadar pertumbuhan penduduk negara bagi tahun-tahun di antara 1980-1991. Kajian ini juga mendapati, selain daripada memberi kesan kepada demografi, kemasukan wayga asing yang tidak terkawal akan menimbulkan implikasi kepada ekonomi dan sosial negara.

Read More

You must log in to read the rest of this article. Please log in or click REGISTER to subscribe as a user.

leave a reply